top of page

WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE

Pozwalają na lepsze poznanie fizyki.

Planetarium Śląskie w Chorzowie

 

Co roku uczniowie klas pierwszych liceum biorą udział w dwulekcyjnym seansie dydaktycznym w planetarium.

​​

"Osobliwości świata fizyki"

Regularnie we wrześniu uczniowie rozszerzający fizykę biorą udział w cyklu wykładów z pokazami demonstracyjnymi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

Pierwsza Pracownia Fizyczna

 

Dzięki współpracy z Pałacem Młodzieży uczniowie rozszerzający fizykę mieli możliwość poczuć się jak studenci fizyki i wykonać doświadczenia w pracowni fizycznej Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Wojewódzki Festiwal Uczniowskiej Nauki
 
Uczniowie z różnych szkół współpracujący z Akademią Uczniowską prezentowali swoje projekty.
 
Piknik Naukowy
 
Nasi uczniowie brali udział w międzynarodowym pikniku demonstratorów fizyki i innych nauk ścisłych w Warszawie.
 
Uniwersytet Śląski
 
Uczniowie III klas gimnazjum mieli możliwość powtórzenia materiału przed egzaminem podczas obserwacji 14 obowiązkowych doświadczeń z fizyki.

"Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem..."

Centrum Nauki Koprenik w Warszawie
 
Licealiści uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach w laboratorium z fizyki i biologii oraz zwiedzali obiekt muzeum.
 
Ogród Doświadczeń
im. St. Lema w Krakowie
 
Gimnazjaliści mieli wyjątkową okazję pobawić się powiększonymi wersjami przyrządów doświadczalnych pod gołym niebem.
 
      

Konfucjusz​

bottom of page