top of page

LABORATORIUM FIZYCZNE

Uczniowie gimnazjum na podstawie otrzymanych kart pracy wykonują samodzielnie doświadczenia. W celu wykonania eksperymentu korzystają ze specjalistycznego sprzętu, ale również przedmiotów codziennego użytku.
Korzystają z kart pracy

Uczniowie na podstawie przygotowanego opisu samodzielnie wykonują doświadczenia, wcielają się w rolę nauczyciela.

Przeprowadzają eksperymenty

Samodzielnie przygotowują i wykonują doświadczenia, następnie wyniki tych doświadczeń prezentują swoim kolegom i koleżankom w klasie.

 

Pracują w grupach

Uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności. Przygotowują się do przeprowadzenia projektu gimnazjalnego.

Lepiej poznają przedmiot

Udział w Laboratorium Fizycznym rozbudza ciekawość uczniów, pozwala rozwinąć ich zainteresowania. Sprawia, że przestają bać się przedmiotów ścisłych.

Część zagadnień realizowana jest poza szkołą
Odwiedziliśmy już laboratorium fizyczne w Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie uczniowie przeprowadzali doświadczenia z ciekłym azotem. Byliśmy na seansie w Planetarium Śląskim w Chorzowie, a także na wystawie interaktywnej "Autostrada Dźwięku" w Instytucie Odkrywania Tajemnic na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 
bottom of page